Mgr. Yvonne Holčáková

psychoterapie

nabízené služby: psychoterapie, psychologické poradenství, krizová intervence, arteterapie, relaxace, hypnóza

ordinace: Mrkosova 35, Brno-Židenice

mobil: 733 322 421

e-mail: holcakova@psychoterapieporadna.cz

web: psychoterapieporadna.cz

pracovní doba: úterý odpoledne, čtvrtek a pátek celý den

Aktuálně platný ceník najdete na stránkách www.psychoterapieporadna.cz

Na sezení je třeba se předem objednat. Pokud víte, že se nebudete moci na dohodnuté sezení dostavit, je zapotřebí ho nejpozději den předem zrušit, jinak bude k příštímu sezení připočtena částka 50 % z ceny sezení.

S čím Vám mohu pomoci


Co Vám mohu nabídnout

Nepracuji primárně s diagnózou, ale s klientem jako jedinečnou bytostí se svým životním příběhem, těžkostmi, i radostmi, tak abychom se společně dostali k porozumění významu potíží právě v kontextu Vašeho života a poté ke změnám v emočním prožívání, způsobech myšlení a nazírání na různá témata a posléze také ke změnám v chování, jinak řečeno k postupnému zavádění změn do běžného života. Základem je terapeutický vztah, atmosféra důvěry a bezpečí.  

Budeme pracovat především formou rozhovoru, pro doplnění a lepší porozumění můžeme využít práci se sny, metodu aktivní imaginace (terapeutické využití představivosti), v některých případech pro podporu zavádění změn použijeme metody nácvikové vycházející z principů učení, dále relaxační techniky a nebo hypnózu k odstranění některého projevu a jeho nahrazení jiným. K navázání bližšího kontaktu se sebou samotným, k sebepoznání, relaxaci a uvědomění si vlastního těla a emocí, spojení těla s tím, co prožíváme, můžeme využít výtvarné nebo pohybové vyjádření.

V rámci psychoterapie pracujeme společně na hledání nových způsobů prožívání a chování, sebeúzdravných mechanizmů, a také cest vedoucích k rozvoji osobnosti směrem ke spokojenějšímu bytí a následně pocitům pohody a zdraví. Pracujeme s tématy, která si do terapie přinášíte, a tedy jsou pro Vás důležité. 

Jsou mi blízké rogeriánské hodnoty jako jsou úcta k člověku jako jedinečné lidské bytosti, přičemž podstatné je, jak problém vidíte Vy z hlediska Vaší životní cesty. 

Zdraví chápu nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako kvalitu života, kdy člověk zažívá psychickou i tělesnou pohodu a daří se mu dobře zvládat každodenní zátěže a stresy

Můžete se přijít poradit i ohledně blízkého člověka o vhodnosti psychoterapie. Předpokladem k zahájení psychoterapie ovšem je, že dotyčný člověk sám psychoterapii chce. Trpí-li někdo z Vašich blízkých psychickými, zdravotními nebo jinými potížemi, je pochopitelné, že i na Vás má tato situace dopad a nesete část tíže na svých bedrech. Můžeme také pracovat spolu na problémech, kterými trpíte Vy. Psychoterapie může být právě potřebný čas a prostor jenom pro Vás.

Pokud se rozhodnete pro psychoterapii, budu vás provázet v práci na sobě. A to je investice, která se Vám vrátí.

Profesní životopis

Vzdělání  

1994-1999 jednooborová magisterská psychologie Katedra psychologie FF UP Olomouc

Kurzy a výcviky  

Relaxační techniky (IPIPAPP, PhDr. Morávek)

Hypnoterapie dětí (IPIPAPP , PhDr. Zíka)

Výcvik TKI (RIAPS, PhDr. Vodáčková, PhDr. Knoppová, PhDr. Lucká)

Výcvik v hypnóze (PL Kroměříž, prof. Kratochvíl)

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví FF MU

Systematický psychoterapeutický výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta, Český institut PCA, SPS Brno. Výcvik je akreditovaný také pro oblast zdravotnictví. (2013-2016)  

Pracovní zkušenosti 

1999-2001 psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně v Ostravě

2001-2003 odborná asistentka-vysokoškolská učitelka na FF Ostravské univerzity, Katedra psychologie výchovy a vzdělávání a Centrum distančního vzdělávání

2003-2004 lektorka přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na psychologii, Tutor

2004-2005 psycholožka, Občanské sdružení Logo

2004-2007 poradce, Modrá linka

2005 psycholožka, výzkumná pracovnice, Centrum dopravního výzkumu

2006-2007 manažerka a psycholožka projektu zaměřeného na poradenství a vzdělávání pro dlouhodobě nezaměstnané, CC Systems vzdělávací agentura

2007-2012 rodičovská dovolená

od 2013 externí výuka Psychologie a komunikace na SZŠ Merhautova Brno  

od 2013 soukromá Psychologická a psychoterapeutická praxe v Brně  

Praxe a stáže  

Psychiatrická klinika 1.LF UK Praha - Centrum poruch příjmu potravy

ESET- Psychoterapeutická a psychosomatická klinika

Denní sanatorium Horní Palata

Psychiatrická léčebna Kroměříž

Psychiatrická léčebna Šternberk

Psychiatrická klinika FN Olomouc- dětské oddělení

Psychiatrická klinika FN Brno-Bohunice

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Olomouc

Duben 2014 plánovaná stáž v Centru komplexní péče v Dobřichovicích u Prahy