Mgr. Lucie Strachotová

psychoterapie

nabízené služby
krátkodobá i dlouhodobá individuální psychoterapie dospělých, psychologické poradenství pro dospělé
supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích

ordinace
Brno – Černá pole, Trávníky 31

kontakt
mobil: 737 166 171
e-mail: lstrachotova@seznam.cz
web: www.psycholog-psychoterapeut-brno.cz

platba a podmínky
cena konzultací je uváděna vždy za 55 minut:

individuální psychoterapie: 1200 Kč
supervize: 1200 Kč

Na konzultaci je třeba se předem objednat e-mailem nebo telefonicky. V domluveném čase sezení Vás přijmu hned, bez čekání.
Smluvený termín sezení je závazný. Pokud včas (48 hodin před domluveným časem) nezrušíte telefonicky nebo e-mailem domluvené sezení, je nutné zaplatit ho v plné částce.

 

S čím Vám mohu pomoci

Průběh setkávání

Při prvním setkání si promluvíme o tom, co Vás přivádí a co od psychoterapie očekáváte. Ode mě se dozvíte, co Vám mohu nabídnout.

Během terapeutických sezení zkusíme blíže prozkoumat a pojmenovat Vaše pocity, Vaše potřeby a lépe porozumět situaci, v níž se právě nacházíte.

Já se svými otázkami a podněty mohu být průvodcem na Vaší cestě za tím, abyste pocítili úlevu a lépe porozuměli tomu, co se s Vámi děje.

Budeme hledat zdroje a možnosti, které ve Vás dřímou, ale Vy je dosud plně nevyužíváte
k zvládání problémů a těžkých životních situací. Uvědomění vlastních možností mobilizuje energii, která vede k intenzivněji prožívanému životu, větší radosti a odvaze být aktivním tvůrcem vlastního života.

Respekt ke klientovi

Vždy se snažím klienta plně respektovat a odvíjím průběh sezení od jeho potřeb. Každý klient si sám určuje, co chce sdělit, aby se cítil bezpečně. Při své práci se řídím Etickými zásadami České psychoterapeutické společnosti při ČLS JEP. Zachovávám naprostou mlčenlivost týkající se informací poskytnutých klientem a týkajících se jeho a jeho blízkých.

Vzdělání

V roce 2002 jsem složila státní závěrečné zkoušky z klinické psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Systematické psychoterapeutické vzdělání jsem získala v pětiletém výcviku v Gestalt psychoterapii a poradentví v Brněnském isntitutu Dialog (https://gestalt-dialog.cz/), který jsem absolvovala v letech 2010 - 2014. Program je akreditovaný Českou lékařskou společností JEP.
V roce 2018 jsem složila závěrečnou zkoušku a získala certifikát Gestalt psychoterapeuta.
V průběhu let si nadále prohlubuji vzdělání na seminářích, workshopech i dlouhodobějších sebezkušenostních výcvicích. V letech 2016 a 2018 jsem absolvovala workshop Psychotherapy of children and adolescents (lektor Lynn Standler, USA) a v letech 2021- 2023 výcvik Gestalt psychotherapy focused on body proces (lektor Talia Bar -Yoseph Levine, Izrael).
Profesní zkušenost
 V roce 2002 jsem působila na oddělení psychóz v Psychiatrické léčebně Opava. V letech 2003 - 2004  jsem pracovala v Dětském krizovém centru v Brně, kde jsem se věnovala poradenské a psychoterapeutické práci s dětmi a dospělými a rodinnému poradenství a psychoterapii. Současně jsem vykonávala práci psychodiagnostickou a individuální psychoterapii dospělých a dětí na Poliklinice Otakara Teyschla "Bílý dům" v Brně (2003 - 2004).
Po návratu z mateřské dovolené jsem nastoupila do občanského sdružení Práh, kde jsem se věnovala individuální a skupinové psychoterapii s lidmi se zkušeností duševní nemoci a rehabilitaci jejich kognitivních a sociálních dovedností (2006 - 2008).
Po návratu z druhé mateřské dovolené jsem v letech 2010 - 2012 vyučovala psychologické předměty a kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti, komunikaci a zvládání stresu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
Od roku 2012 mám Privátní psychologickou praxi.
Od roku 2012 jsem působila a působím jako vysokoškolský pedagog na LF MU (2013-2017) a FSS MU (2012-dosud) a lektor psychologických disciplín pro zdravotní sestry a odborníky v oblasti sociální péče.

Jsem členkou České společnosti pro gestalt terapii. (https://csgt.cz/)