Speciální pedagogika

Speciální pedagogové pomáhají při výchově a vzdělávání dětí i dospělých s různými druhy postižení (nevidomí, neslyšící atp.) nebo poruch (chování, učení). Pokud potřebujete speciálně pedagogické poradenství, můžete se obrátit na níže uvedené specialistky.

Odborníci v oboru speciální pedagogika: