Mgr. Jeanette Vrtková

psychoterapie

nabízené služby: psychoterapie dětí a dospívajících
ordinace: Mrkosova 35, Brno-Židenice
mobil: 773 503 302
pracovní doba: středa, pátek
e-mail: jeanettevrtkova@gmail.com
ceník:  1000kč/50min (rezervace času a platba je závazná, je třeba omlouvat se 48h předem, 24h předem je služba zpoplatněna polovinou částky, omluva až v daný den již částkou v plné výši)

Preferuji symetrické vztahy, tudíž i dítě vnímám jako plnohodnotného partnera. Věřím na osobnostní potenciál každého jedince v jeho růstu a kompetencích najít cestu ven ze svých obtíží. Stavím se do role průvodce na této trnité a mnohdy bolavé cestě…

Metody práce

Dětská terapie využívá různé prostředky, které jsou dětem bližší než pouhý dialog, jenž je v nižším věku naopak pro klienty velmi obtížný až nepříjemný. Klasickou psychoterapii shledávám vhodnou až od 15 let, dle zralosti klienta i dříve. A proto nabízím víc, tak aby se i malé děti u mne cítily příjemně.

TERAPIE ROZHOVOREM – v klasickém sezení založeném na dialogu a především na akceptujícím naslouchání využívám PCA přístup, jež staví na třech pilířích: akceptace – empatie – kongruence.

TERAPIE HROU - hra je řečí dítěte, ve hře vyjadřuje dítě svoje myšlenky a pocity, tudíž je terapie s pomocí hraček pro dítě mnohem přirozenější. Dítě v ní má možnost vyventilovat svoje nejskrytější přání i obavy a najít cestu pro další růst. Byť je terapie nedirektivní, učí dítě postupně sebekontrole a napomáhá zvyšovat jeho sebevědomí.
BIBLIOTERAPIE – nemá nic společného s Biblí ani s náboženstvím,  jedná se o psychoterapeutické sezení, při němž se využívá sebepoznávací literatura, která pracuje s pocity hledání, projekce či katarze. Tuto metodu využívám především u školáků. V tomto případě předčítá terapeut, nikoli klient, takže nečtenáři se nemusí obávat. Krátký příběh je pouze usnadněním pro další komunikaci a také nabízí nejrůznější témata k prozkoumání.
RELAXAČNÍ TECHNIKY PRO DĚTI - přispívají ke zklidnění a zlepšení výkonnosti, sebeovládání a sebekontroly, čímž zároveň napomáhají k lepšímu životnímu stylu a k umění lépe zvládat zátěžové situace. Využívám metody imaginace, neboť dětská představivost je úžasná, dechová cvičení v případě panických atak a progresivní relaxaci k uvolnění svalového napětí. Velmi užitečné pro děti s ADHD.
PŘÍDATNÉ METODY: aromaterapie, canisterapie, snoezelen ad.

Diagnostika

V rámci své psychologické praxe mohu nabídnout diagnostiku kognitivních schopností zjišťující strukturu inteligence, která je základem pro poradenství různého charakteru, například také vhodného výběru škol. Kariérové poradenství a volba povolání jsou mojí srdeční záležitostí.

Kurzy

FILIÁLNÍ TERAPIE (20h)
Filiální terapie je tréningovým programem pro rodiče, který pomáhá posilňovat vztah mezi rodičem a dítětem. Pomáhá při osobnostním a emocionálním rozvoji, zejména při zvyšování sebehodnocení a sebevědomí dětí a nachází efektivní způsoby řešení problémů. Staňte se terapeutem vlastního dítěte!
NEDIREKTIVNÍ  KOMUNIKACE S DĚTMI (8h)
Aneb aby komunikace nebolela a dokázali jsme komunikovat empaticky, byli schopni akceptace a přesto udávali dětem hranice v jejich konání.
RELAXAČNÍ TECHNIKY (4h)
Kurz je určen pro rodiče, kteří se chtějí  zrelaxovat a naučit se také vhodné relaxační techniky pro děti.
Další témata související s dětskou psychologií a školní praxí na vyžádání.
Cena kurzů pro skupiny: 1500kč/h

Praxe

2003: učitelka odborných předmětů na VOŠ oboru personalistiky a sociální práce - 2016
2004: stáž v PPP Brno
2004: stáž ve Vojenské nemocnici Brno
2005: stáž v manželské poradně Bethesda Brno
2006: školní psycholožka na základních školách (dosud)
2016: soukromá psychologická praxe Psychoprofi, s.r.o. (dosud)
2016: lektorka Schola Medica, s.r.o. (dosud)

Vzdělání

Vystudovala jsem bakalářskou sociologii (2003) a magisterskou psychologii (2006) na Fakultě sociálních studií na Masarykově Univerzitě v Brně.
2006: Kurz pro začínající pracovníky PPP a pro začínající školní psychology a školní speciální pedagogy  (RAMPS VIP II)
2006: Vzdělávací program Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky  (RAMPS VIP II)
2007: Vzdělávací program Test hvězd  a vln z hlediska vývojové diagnostiky (RAMPS VIP II)
2007: Vzdělávací program Diagnostika poruch autistického spektra (RAMPS VIP II)
2011: Vzdělávací program Zásady publikační činnosti, SSS Brno
2011: Vzdělávací program Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!, SSS Brno
2011: Vzdělávací program Agrese a agresivita u dětí a mládeže a šikana jako narušení vztahů ve skupině (Z.Martínek), SSS Brno
2011: Vzdělávací program  Strategie vyšetřování šikany (M. Kolář), Podané ruce
2011: Kurz Krizová intervence, Podané ruce
2012: Kurz Filiální terapie, Modrá linka o.s.
2012: Zahraniční stáž ve Španělsku programu Zavádění zahraničních zkušeností při výuce studentů vzdělávacího programu Sociální práce
2012: Kurz Zážitkového kariérového poradenství, VUT Brno
2013-16: frekventantka dlouhodobého výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, Český institut PCA
2014: Výcvik v Terapii hrou, Institut terapie hrou Bratislava
2014: Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním (RAMPS VIP III)
2014: Podpora nadaných žáků na 1.stupni ZŠ a realizace IVP (RAMPS VIP III)
2014: The Intelligence and Development Scales (RAMPS VIP III)
2015: Jak zorganizovat případovou konferenci, aby byla opravdu smysluplná?, Diversitas s.r.o. Brno
2015: Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí, SSS Brno
2016: Edukativně-stimulační skupinky, PPP Brno
2017: Exkurze Diagnostického ústavu mládeže Brno
2019: Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané, Edupraxe, s.r.o., Brno
2022: Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí interaktivního multismyslového
Konceptu, Institut Snoezelen Ostrava
2022: Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem, Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. Praha
2022: Duševní zdraví dětí a dospívajících, Implementace KAP JMK II Brno
2023: Aromaterapie, MENDELU, Institut celoživotního vzdělávání
2023: Canisterapie, JdeTo z.s