PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D.

psychoterapie

nabízené služby: individuální, párová, rodinná a skupinová psychoterapie, psychologické poradenství

ordinace: Mrkosova 35, Brno-Židenice

mobil: 776 590 936

e-mail: satiterapie@karelhajek.org

web: www.karelhajek.org

ceník: Aktuální ceny naleznete zde

Psychologické poradenství a psychoterapie

Každý potřebuje občas pomoci, když

Základem našich setkání je vztah založený na důvěře a bezpečí. V takové atmosféře je možné mluvit o tom, co vás trápí a hledat jiná řešení. Nová řešení si můžete při setkání vyzkoušet „na nečisto.“

Lidské tělo je moudré a dokáže nás informovat o tom, zda jednáme dobře nebo špatně. Umí nás upozornit na to, které vztahy a situace jsou prospěšné a které ne. V naší společné práci tedy nezůstaneme jen na úrovni slov, ale budeme si také všímat, co se odehrává ve vašem těle. Aby byly prožitky zřetelnější můžeme využít kromě práce s tělem také hraní rolí, imaginaci, práci se sny, arteterapeutické postupy apod.

Pro páry a rodiny nabízím vyjasnění současné situace v nekonfliktním prostředí. Pomohu vám se změnu nefunkční komunikace, aby se opět objevila možnost vzájemné dohody a porozumění. Při rozchodu partnerů či při rozpadu rodiny zprostředkuji mediaci ohledně uspořádání dalšího života (péče o dítě, finanční a majetkové vyrovnání).

Práce s emocemi

Mojí nejznámější publikací je kniha „Práce s emocemi pro pomáhající profese“, další publikace jsou uvedeny zde.

Můj profesní životopis naleznete zde.