MUDr. Helena Hájková

supervize | psychoterapie

nabízené služby: psychoterapie, supervize, osobní rozvoj.

Moje pracovní kapacita je naplněna, v současné době nové klienty nepřijímám

ordinace: Mrkosova 35, Brno-Židenice

mobil: 773 698 081

web: www.supervize.euwww.satiterapie.cz

e-mail: amit.rt@tiscali.cz

IČ: 713 75 309

Poskytovatel ambulantní specializované péče v oboru psychiatrie pro dospělé. Zařízení nemá smluvní vztah s žádnou zdravotní pojišťovnou, mimo cenu vyšetření pacient hradí i plnou cenu ordinované medikace. |Kapacita ambulance je naplněna, nové pacienty nepřijímám.

ceník poskytované péče:

  • individuální systematická psychoterapie 1500 Kč/50 minut
  • konzultace psychologického poradenství 1500 Kč/50 minut
  • externí individuální supervize 1800 Kč/60 minut
  • externí týmová supervize 2000 Kč/60 minut
  • komplexní psychiatrické vyšetření 2300 Kč/90 minut
  • cílené psychiatrické vyšetření 1500 Kč/60 minut
  • kontrolní psychiatrické vyšetření  800 Kč/30 minut
  • telefonická konzultace 250 Kč/10 minut (pouze pro pacienty v soustavné péči)
  • emailová konzultace dle rozsahu 250–500Kč
  • vypsání zprávy podle rozsahu 250–500 Kč

Storno: Pokud není konzultace zrušena do 19.00 hodin předchozího kalendářního dne, požaduji plnou úhradu sjednané konzultace.

Úvodem

Motto: Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví, a druhého, jenž jí porozumí.

Chalíl Džibrán

Individuální psychoterapie

Supervize

Potřebujete porozumět vztahům v týmu, pečovat o svůj vztah ke klientovi a profesně růst. Týmová nebo individuální externí integrativní supervize. Pro pracovníky a týmy v pomáhajících profesích – zdravotníky, terapeuty, sociální pracovníky.

Osobní rozvoj

Konzultační hodiny

Konzultaci poskytuji vždy po předchozí telefonické domluvě na čísle: 773 698 081.

Můžete také využít e-mailové spojení: amit.rt@tiscali.cz, nebo zaslat sms.

V průběhu konzultace hovor nepřijímám, volejte proto prosím, 5-10 minut před celou hodinou.

Těším se na setkání s Vámi.

Vzdělání v oboru zdravotnictví

1988–1994
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství

1997
atestace z psychiatrie I

1999
funkční specializace v systematické psychoterapii

2000
atestace z psychiatrie II

2001
licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie

Přehled lékařské praxe

1995 – 1998
Psychiatrická léčebna v Kroměříži, z toho dva roky příjmový psychiatr a psychoterapeut na oddělení skupinové léčby neuróz.

1998 –2004
Denní sanatorium Horní Palata, detašované pracovište Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (příjmový psychiatr, vedení ambulantních večerních skupin, denních stacionářů a individuální psychoterapie).

1999 – 2000
Psychosomatická a psychoterapeutická klinika ESET

2004 – 2006
Klinické výzkumné centrum v neuropsychiatrii, Mělník

2005 – 2006
Psychiatrická ambulance Brandýs n. Labem

2004
dosud soukromá psychoterapeutická praxe

Výcvik v psychoterapii

1994 – 1998
čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii

1993
Psychoterapeutický výcvik zaměřený na psychologickou problematiku nemocných a thanatologie

1995
Metody a techniky práce s rodinami

1997
Interpersonální kotvení – focusing II.

1997
Psychodrama, sociodrama, satidrama

1997
Satiterapie tancem

Výcvik v supervizi

2003-2013
výcvik v integrativní supervizi ČIS, absolvent  s certifikátem

Lektorská a supervizní činnost

1999–2004
Vedení výcvikových satiterapeutických komunit, včetně případové supervize

1999–2005
Vedení kursů: Úvod do satiterapie, Techniky průzkumu psychotopu., Tělesně zakotvené prožívání – Focusing I.

1999–2006
Výuka lékařské psychologie a psychoterapie na 1.LF UK Praha, zahrnující supervizi studentské praxe

Probíhající supervize

Domov pro mne, z.s., Následná péče Kolping, Renadi, o.p.s,  Společnost Podané ruce, o.p.s. (Kontaktní centrum v Brně, Terénní programy na Vyškovsku, Terénní programy na Blanensku), Tým interkulturních pracovníků MMB.

Ukončené supervize

Agapo, o.p.s , Anabell, o.s, A Kluby České republiky, o.p.s. Brno, Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace (Denní stacionář Domino, Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza, Domov pro matky s dětmi Společná cesta, Domov pro matky s dětmi Zvonek), Centrum pro rodinu a sociální péči (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační služby pro seniory), Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, ČASP, projekt Náhradní náruč,  Děti patří domů, z.s,  Diecézní charita Brno (Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova), DROM, romské středisko, Fokus Praha (Informačně poradenské centrum region Jih,  Psychosociální rehabilitace a komunitní tým region Západ), Krok Kyjov, z.ú., Na Počátku,o.p.s ( Poradna Na počátku, Tým pobytové a následné péče), Podané ruce, o.s (Kontaktní centrum Vídeňská, Terénní programy Brno, Vzdělávací centrum I.E.S. Projekt „Rozvoj protidrogové prevence v Afgánistánu“, Program substituční terapie),  Pečovatelská služba Brno Královo Pole, Rozkoš bez Rizika, o.s ,Ratolest Brno, o.s (Sociálně aktivizační program), Sdružení pěstounských rodin, Brno Statutární město Brno (Projekt „Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna, Projekty „Podpora stabilizace ohrožených rodin I.“ a „Podpora stabilizace ohrožených rodin II.),Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Brno, TyfloCentrum Brno o.p.s, Vězeňská služba české republiky (Specializovaný oddíl pro odsouzené s nařízenou protitoxikomanickou léčbou)

Členství v odborných společnostech